CD "World of Orient"

Płyta "World of Orient" - to międzynarodowy projekt muzyczny Piotra Kopietza, który wraz z wybitnymi artystami, muzykami, wirtuozami instrumentów etnicznych, zaprasza Słuchaczy do muzycznej podróży w niezwykłe miejsca i czasy. Urzekająco aromatyczna mieszanka muzyki polskiej, żydowskiej, bałkańskiej, sefardyjskiej i bliskowschodniej, doprawiona swobodną improwizacją oraz egzotyką dźwiękową, to muzyczna uczta dla każdego, kto pragnie rozsmakować się w wyjątkowości Świata Orientu.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani kup­nem w/w płyty, to pro­simy o kon­takt mailowy na adres: piotrkopietz@gmail.com

CD "Retrato"

Płyta "Retrato" zespołu "Sentido" skierowana jest zarówno do kone­se­rów, jak i do tych, któ­rzy pierw­szy krok do świata tanga mają jesz­cze przed sobą. Zmysłowe, argen­tyń­skie tango uwodzi inten­syw­no­ścią i ekspresją oraz two­rzy spe­cy­ficzny rodzaj intym­no­ści, który w sposób szcze­gól­ny wyraża się w wyda­niu kame­ral­nym. Takie też pro­po­nuje zespół Sentido, który łącząc brzmie­nie ban­do­ne­onu, for­te­pianu i gitary sięga po to, co w reper­tu­arze tan­go­wym naj­lep­sze: utwory daw­nych mistrzów oraz nie­zrów­na­nego Astora Piazzolli. Tworząc płytę, tak jak two­rzy się zapa­chy, doda­li­śmy do naszej muzycz­nej "nuty bazo­wej" "nutę serca" i "nutę zmy­słu", czyli instru­menty per­ku­syjne oraz (w dwóch ostat­nich utwo­rach) kwin­tet smycz­kowy.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani kup­nem w/w płyty, to pro­simy o kon­takt mailowy na adres: piotrkopietz@gmail.com

Telefon: +48 608 559 871

E-mail: piotrkopietz@gmail.com

Obserwuj mnie:

FacebookFacebookYouTubeYouTubeSpotify